Kogumismahuti

Lihtne viis on kogu majapidamise reovesi koguda kinnisesse mahutisse. Teatud piirkondades on see ainuke võimalus reovee käitlemiseks.

Mahutit peab regulaarselt tühjendama paakautoga. Seda teenust pakuvad spetsiaalsed ettevõtted.

Mahuti suuruse valikul tuleks arvestada

  • tarbijate arvuga. (üks inimene tarbib kuus ca 2m3 vett
  • kui tihti olete nõus tühjendusautot tellima?
  • kui palju on kohalik tühjendusauto võimeline korraga peale võtma.

Kogumismahuti on hea lahendus kasutamiseks kaitsmata põhjaveega piirkondades. Kogumismahuti on soodsa soetusmaksumusega. Sobib hästi väiksema tarbimisega majapidamistes.

Kindlasti soovitame kogumismahutile paigaldada ületäitumise alarmseade, mis annab aegsasti märku mahuti täitumisest. Nii saab paakautot varem tellida ning mahuti ei saa täis ebasobival ajal.

Kogumismahuti paigaldamisel tuleb arvestada kõrgete tühjenduskuludega.

Mahutiga seotud teemad

Vaata milliseid mahuteid pakume.
Lisaks müüme ja paigaldame veemahuteid.

Kogumismahuti