Biopuhasti GRAF Klaro

Küsi pakkumist

Miks valida biopuhasti Klaro?

Võrreldes septikuga või kogumismahutiga on biopuhasti ehk omapuhasti kaasaegseim reoveekäitlus viis. Sisuliselt  on tegu väikese reoveepuhastusjaamaga, kuhu juhitud reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks. Klaro puhul on tegu klassikalise annuspuhastiga, kus reovee puhastamine käib annuste kaupa. See tähendab, et süsteemi poolt puhastatud vee kvaliteet ei sõltu pealevoolu hulgast. Kaasaegsed biopuhastid suudavad vähendada reovee BHT 95% ning heljumit kuni 97%. Biopuhastil peab olema sertifikaat, mis on väljastatud sellele spetsialiseerunud labori poolt ning millel on näidatud puhastustulemused.

 

Kas mulle sobib Klaro biopuhasti?

Klaro biopuhasti sobib kõikjale, kus on vaja puhastada olmereovett. Tootevaliku väiksemad mudelid on sobilikud eramutele ja väiksematele elamugruppidele. Samuti on olemas erilahendused, mida saab kasutada ka suurte vooluhulkade kõikumiste korral. Suured vooluhulkade kõikumised on näiteks koolides ning puhkekeskustes, kus suurem tarbimine on vaid nädalavahetustel.

 

Biopuhasti tutvustus

Saksa ettevõtte Otto-GRAF GmbH ja kogenud puhastuseadmete tootja KLARO GmbH poolt toodetud annuspuhasti Klaro Pro töötab reovee aereerimise põhimõttel. Mahutisse ei ole vaja paigaldada ühtki pingestatud osa. Kõik liikumisprotsessid toimuvad süsteemis kompressoriga käitatavate kolme nn õhulifti põhimõttel töötava pumba abil. Kompressor varustab õhuga ka annuspuhasti teise kambri põhjas olevat membraan-aeraatorit. Kompressor ja kõik ülejäänud tehnilised elemendid on praktiliselt hooldusvabad ja paiknevad lülituskapis, mille võib paigaldada hoone teenindusruumi.

Mahutis ei paikne ühtegi elektrilist, ega pöörlevat seadet ning seetõttu on välistatud mahutisisesed süsteemi rikked. Puhastusprotsesside tööd juhib süsteemi Klaro juhtseadmesse sisse ehitatud õhukompressor. Õhu jagamist üksikute pumpamisprotsesside vahel reguleerib spetsiaalne automaatikasüsteem. Õhukompressor on väga töökindel ning töötab vaikselt. Süsteemi voolutarve on vaid 0,14 kWh inimese kohta ööpäevas.

Praktiliselt hooldusvaba biopuhasti

Süsteemi juhtseadme kompaktne lülituskapp koos õhukompressori ja klappide mooduliga paigaldatakse hoone teenindusruumi või vastavasse välitingimustesse mõeldud juhtkilpi. Süsteemi juhtmseadmed on praktiliselt hooldusvabad. Üksikute seadmete töötundide arv kuvatakse vedelkristallnäidikule. Kõikidest avariidest teavitatakse nii heli- kui ka valgussignaaliga. Kõik juhtkilbis olevad detailid on paigaldatud nii, et neid oleks lihtne vahetada. Lisaks säästab süsteemi moodulkonstruktsioon hooldus- või remonttööde korral palju aega ja raha.

Biopuhasti lihtne paigaldamine

Mahuti suruõhuvoolikud ja vastavad liitmikud süsteemi juhtseadmes on varustatud värvikoodiga, mis aitab vältida võimalike vigu süsteemi paigaldamisel. Kõik osad on juba tehase poolt kinnitatud kandekarkassile, mistõttu on kogu süsteem vaja sobitada üksnes reservuaari juhtplaadiga. Klaro Pro kandekarkassi süsteemi abil on punastussüsteemi erakordselt lihtne paigaldada.

Biopuhasti, mis on paindlik ja laiendatav

Annuspuhastiti Klaro Pro saab väga paindlikult kohandada muutuvate tingimustega, muutes üksnes tsüklite ajalist kestust. Süsteemi saab ümber lülitada ka puhkepäeva režiimile, mis tähendab, et juhtseade reguleerib automaatselt õhustamist vastavalt koormusel.

 

  • CE Sertifikaat
  • Tehasegarantii 15a.
  • Iseankurduv
  • Energiasäästlik
  • Kindel Saksa kvaliteet
  • Vaikne biopuhasti
  • Talub sõiduauto koormust
  • Kaugseire võimalus

Joonised:

Klaro E 10 4800L
Klaro E 14 6500L
Klaro E 5 2700L