Septikud

Septiku põhja sadestub reovees sisalduv heljum, millesse kogunevas settes sisalduv orgaaniline aine laguneb anaeroobsete bakterite toimel.

Septik peab olema veetihe ja ventileeritav. Neile nõuetele vastavad plastist või klaasplastist valmisseptikud, mis on kerged vedada ja lihtsad paigaldada ning mille tuulutustoru ulatub kas maapinnale või ühendatakse hoonekanalisatsiooni tuulutuspüstikuga.

Septiku maht, kulud ja hooldamine

Septiku maht sõltub reovee hulgast ja sellest, kas hoones on vesiklosett või mitte

Septik on soodne lahendus oma soetuskulude poolest kui ka hoolduskulude poolest. Septik ei vaja oma tööks elektrit.

Septikut tuleb keskmiselt tühjendada paakautoga üks kord aastas. Soovituslikult suvisel ajal kui maapind ei ole nii raske liigniiskuse tõttu.

Bioseptik Saphir

 • Iseankurduv
 • Elektrivaba
 • Lihtne paigaldada
Vaata lähemalt
Bioseptik Saphir

Biofiltriga septik GRAF

 • Kasutmiseks aastaringselt
 • Puudub elektrikulu
 • Soodsad hoolduskulud
Vaata lähemalt
Biofiltriga septik GRAF

Klaasplastist septik PLASTEKOR

 • Valmistatud Eestis
 • Soodne soetusmaksumus
 • Lihtne paigaldada ja hooldada
Vaata lähemalt
Klaasplastist septik PLASTEKOR

Strong septik PE

 • Tugev topeltsein
 • Madal paigaldussügavus
 • Valmistatud Eestis
Vaata lähemalt
Strong septik PE

Pildid septikutest

Septikute paigaldus