Septikud

Septiku põhja sadestub reovees sisalduv heljum, millesse kogunevas settes sisalduv orgaaniline aine laguneb anaeroobsete bakterite toimel.

Septik peab olema veetihe ja ventileeritav. Neile nõuetele vastavad plastist või klaasplastist valmisseptikud, mis on kerged vedada ja lihtsad paigaldada ning mille tuulutustoru ulatub kas maapinnale või ühendatakse hoonekanalisatsiooni tuulutuspüstikuga.

Septiku maht, kulud ja hooldamine

Septiku maht sõltub reovee hulgast ja sellest, kas hoones on vesiklosett või mitte

Septik on soodne lahendus oma soetuskulude poolest kui ka hoolduskulude poolest. Septik ei vaja oma tööks elektrit.

Septikut tuleb keskmiselt tühjendada paakautoga üks kord aastas. Soovituslikult suvisel ajal kui maapind ei ole nii raske liigniiskuse tõttu.

Biofiltriga septik GRAF

  • Kasutmiseks aastaringselt
  • Puudub elektrikulu
  • Soodsad hoolduskulud
Vaata lähemalt
Biofiltriga septik GRAF

Klaasplastist septik PLASTEKOR

  • Valmistatud Eestis
  • Soodne soetusmaksumus
  • Lihtne paigaldada ja hooldada
Vaata lähemalt
Klaasplastist septik PLASTEKOR

Klaasplastist septik PLASTEKOR
Klaasplastist septik on mõeldud reovee käitlemiseks eramajades, suvilates või väiksemates hoonegruppides.
Septik on tavatingimustes paigaldamiseks kõige soodsam ja enamlevinud lahendus.

Septik Carat S
Iseankurduv septik Carat S on toodetud Saksamaal plasti survevalu meetodil. Tänu kasutatud tehnoloogiale on tegu erakordselt tugeva mahutiga, mis talub hästi ka kõrget põhjavett ja pinnasesurvet. Carat septik on iseankurduva konstruksiooniga ning ei vaja betoonist ankurdusplaatide kasutamist.

Biofiltriga septik GRAF
Bioloogilise filtersüsteemiga septik on uudne ja võimekas lahendus olmereovee käitlemiseks. Septiku mahuti moodustab suure settekambri ning mahutis paiknev filtersüsteem sisaldab kandurmaterjali biokile tekkimiseks. Septikut läbiv vesi settib mahutis ning enne pinnasefiltrisse suundumist läbib anaeroobse filtersüsteemi.

Teostame septikute paigaldust.

Kasulik info:
Mis on biopuhasti ehk omapuhasti?
Septikud, kuhu sobib septik paigaldada?
Soovin rajada kanalisatsiooni hajaasustusalale – millest alustada ja mida peaksin arvestama?

Pildid septikutest

Septikute paigaldus