Mahutid

Lihtne viis on kogu majapidamise reovesi koguda kinnisesse mahutisse. Teatud piirkondades on see ainuke võimalus reovee käitlemiseks.

Mahutit peab regulaarselt tühjendama paakautoga. Seda teenust pakuvad spetsiaalsed ettevõtted.

Mahuti suuruse valikul tuleks arvestada

 • tarbijate arvuga. (üks inimene tarbib kuus ca 2m3 vett
 • kui tihti olete nõus tühjendusautot tellima?
 • kui palju on kohalik tühjendusauto võimeline korraga peale võtma.

Kogumismahuti on hea lahendus kasutamiseks kaitsmata põhjaveega piirkondades. Kogumismahuti on soodsa soetusmaksumusega. Sobib hästi väiksema tarbimisega majapidamistes.

Kogumismahuti PLATIN

 • Iseankurduv
 • Väga madal paigaldussügavus
 • Platin mahuteid on lihtne paigaldada
Vaata lähemalt
Kogumismahuti PLATIN

Reoveemahuti Carat S

 • Soodsad käituskulud
 • Kindel Saksa kvaliteet
 • Lihtne hooldada
Vaata lähemalt
Reoveemahuti Carat S

Klaasplastist mahuti PLASTEKOR

 • Valmistatud Eestis
 • Valmistatud kerimismeetodil
 • Soodne mahuti hind
Vaata lähemalt
Klaasplastist mahuti PLASTEKOR

Klaasplastist mahuti PLASTEKOR
Klaasplastist mahuti on korrosioonikindel ja vastupidav, mida kasutatakse enamasti reovee, vihmavee ja kemikaalide kogumiseks. Klaasplastist mahuti on tavatingimustes paigaldamiseks kõige soodsam ja enamlevinud lahendus.

Kogumismahuti PLATIN
Platin mahuteid on lihtne paigaldada, sest kaevise seinte kalle ei ole vajalik ja seeläbi väheneb oluliselt välja kaevatava pinnase maht. Mahutid on kaalult kerged, sobivad ka parkimisplatside alla paigaldamiseks ning on vastupidavad pinnasevee survele.

Reoveemahuti Carat S
Carat S mahuti sobib reovee kogumismahutiks, sadevee kogumismahutiks ning ka joogivee mahutiks. Viimasel juhul on vajalik asendada luuk spetsiaalse tihendiga luugiga, millel on filter takistamaks tolmu sattumist mahutisse. Lubatakse paigaldada ka tiheasustusalas või piirkonnas kus ei ole lubatud immutamine pinnasesse.

Mahutitele on võimalik lisada ületäitumise alarmseade.

Teostame mahutite paigaldust.

Seotud teemad:
Mis on kogumismahuti?
Millal on tegu hajaasustusega ja millal tiheasustusega?

Pildid mahutitest

Mahutite paigaldus