Biopuhasti One2clean

Küsi pakkumist

 

Biopuhasti One2cleanBiopuhasti One2clean – eramutele ja suvilatele

One2clean on Otto-Graf GmbH poolt välja arendatud väga lihtne ja soodne biopuhasti, mis on sobilik eramutest väiksemate hoonekompleksideni. Väikseim puhasti on mõeldud kuni 3-le elanikule ning suurim on mõeldud kuni 18-le elanikule.

Biopuhasti One2Clean-i eelised

  • Iseankurduv mahuti
  • Madal energiatarve
  • Lihtne paigaldus
  • Madalad käitus- ja hoolduskulud
  • CE Sertifikaat
  • Mahutile garantii 15 aastat
  • Koormustaluvus sõiduautodele
  • Usaldusväärne Saksa kvaliteet

 

One2clean on edasiarendus ennast tõestanud annuspuhasti tehnoloogiast (SBR) olles madalate käituskuludega ning kõrge puhastustulemusega. One2clean biopuhasti on toodetud Saksamaal ja testitud PIA labori poolt.
Puhasti toodetakse iseankurduva mahuti Carat S baasil, millesse paigaldatakse õhuliftide süsteem ja aeraator. Seadme tööd juhib lihtne automaatika, mis käitab tsükliliselt õhupuhurit.

Biopuhasti tööpõhimõte.

One2clean kasutab kolme puhastusfaasi. Ühes ööpäevas tehakse kaks puhastustsüklit.

Reovee puhastamine.
Reovesi siseneb otse puhastuskambrisse isevoolselt. Samaaegselt töötab ka õhupuhur, mis pumpab õhku mahutisse ning peenmullide abil seotakse reovesi hapnikuga. Mikroorganismid alustavad bioloogilist puhastust koheselt.

Settimise faas.
Peale õhustamisfaasi peatamist juhtsüsteemi poolt vajub aktiivmuda mahuti põhja. Puhastatud vesi tõuseb mahutis ülespoole. Selleks, et vähendada peale voolava vee tõttu settefaasis puhastatud vee ja reovee segunemist on settefaasid viidud kellaaegadele, mil pealevoolu tõenäosus on väikseim.
Puhastatud vee väljapumpamine.
Puhastatud vesi pumbatakse suublasse ning puhastusprotsess võib alata algusest.

 

Joonised:

MSZ-one2clean-3-EW-2700L

MSZ-one2clean-5-EW-3750L

MSZ-one2clean-7-EW-4800L

MSZ-one2clean-9-EW-6500L

 

Elanike arvMahuti suurus (L)Koormus liitrites päevas (Qd)
32700450
53750750
748001050
965001350