Biofiltriga septik GRAF

Bioloogilise filtersüsteemiga septik on uudne ja võimekas lahendus olmereovee käitlemiseks. Septiku mahuti moodustab suure settekambri ning mahutis paiknev filtersüsteem sisaldab kandurmaterjali biokile tekkimiseks. Septikut läbiv vesi settib mahutis ning enne pinnasefiltrisse suundumist läbib anaeroobse filtersüsteemi.

Anaeroobse reoveepuhastussüsteemi eelised:

  • Väga hea puhastustulemus, sertifitseeritud lahendus (PIA sertifikaat)
  • Puudub elektrikulu ning rikkevõimalus kuna mahutis ei paikne mehaanilisi ega elektrilisi seadmeid
  • Hoolduskulud soodsad
  • Paigaldatud iseankurduvasse Carat S mahutisse (15a garantiid)
  • Lihtne paigaldada, toruühendused DN110

SEPTIK ON SERTIFITSEERITUD!

 

Kuhu sobib paigaldada biofiltriga Septik Graf?

Sobib kasutamiseks nii suurematele peredele kui ka suvilates aastaringselt. Tänu oma kõrgele puhastustulemusele on imbsüsteemile lasuv reostuskoormus tunduvalt väiksem võrreldes ilma filtrita septikuga. Väiksema reostuskoormuse läbi suureneb ka pinnasefiltri eluiga.

 

Maht L Puhastus koormus l / ööpäevas
2700 1200
3750 2250
4800 2850
6500 3750