Biofiltriga septik GRAF

Bioloogilise filtersüsteemiga septik on uudne ja võimekas lahendus olmereovee käitlemiseks. Biofiltriga septik kujutab endast suurt settekambrit, milles paiknev filtersüsteem tekitab biokile. Kui reovesi on septikus settinud, läbib see enne pinnasefiltrisse minekut veel anaeroobse filtersüsteemi.

 

Anaeroobse reoveepuhastussüsteemi eelised:

  • Väga hea puhastustulemus, sertifitseeritud lahendus (PIA sertifikaat)
  • Puudub elektrikulu ning rikkevõimalus, kuna mahutis ei paikne mehaanilisi ega elektrilisi seadmeid
  • Soodne hooldada
  • Paigaldatud iseankurduvasse Carat S mahutisse (15-aastane garantii)
  • Lihtne paigaldada, toruühendused DN110

Septik on sertifitseeritud!

 

KUHU SOBIB PAIGALDADA BIOFILTRIGA SEPTIK GRAF?

Sobib kasutamiseks nii suurematele peredele, aga ka aastaringselt suvilatesse. Tänu oma kõrgele puhastustulemusele on imbsüsteemile lasuv reostuskoormus tunduvalt väiksem võrreldes ilma filtrita septikuga. Väiksema reostuskoormuse läbi suureneb ka pinnasefiltri eluiga.

 

Maht L Puhastus koormus l / ööpäevas
2700 1200
3750 2250
4800 2850
6500 3750