Strong septik PE

ID1000 mm. STRONG septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust.

Küsi pakkumist

Septik 2000 L

Septik 2000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni viiele inimesele. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Puhasti koosneb:

 • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
 • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
 • augustatud imbtorud, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
 • tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
 • filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Joonis: Septik 2000 L


Septik 3000 L

Septik 3000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Puhasti koosneb:

 • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
 • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
 • augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
 • tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
 • filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Joonis: Septik 3000 L


Septik 5000 L

Erimõõdulise septiku suurus valitakse vastavalt reoveehulgale (palju on kasutajaid ja milline on reoveekoostis). Mõeldud eramutele ja asutustele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Puhasti koosneb:

 • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest
 • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudesse (jaotustorustik)
 • augustatud imbtorud, mille kaudu eelpuhastatud reovesi maasse juhitakse
 • tuulutuspüstikud, mis asuvad jaotustorustike lõpus
 • filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise

Joonis: Septik 5000 L