Strong septik PE

Septik on mõeldud eramutele ja asutustele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ega vaja elektrit.

Strong septik PE sobib paigaldamiseks kõikidesse pinnasetüüpidesse. Enne toote kasutamist on oluline taodelda vastav luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Puhasti koosneb:

 • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
 • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
 • augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
 • tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
 • filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

ID1000 mm. STRONG septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust.

Küsi pakkumist

Septik 2000 L

Septik 2000 L sobib eramaja reovee puhastamiseks kuni viieliikmelisele perele.

Puhasti koosneb:

 • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
 • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
 • augustatud imbtorud, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
 • tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
 • filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Joonis: Septik 2000 L


Septik 3000 L

Septik 3000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmeliikmelisele perele.

Puhasti koosneb:

 • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
 • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
 • augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
 • tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
 • filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Joonis: Septik 3000 L


Septik 5000 L

Erimõõdulise septiku suurus valitakse vastavalt kasutajate arvule, reoveehulgale ja reoveekoostisele.

Puhasti koosneb:

 • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest
 • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudesse (jaotustorustik)
 • augustatud imbtorud, mille kaudu eelpuhastatud reovesi maasse juhitakse
 • tuulutuspüstikud, mis asuvad jaotustorustike lõpus
 • filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise

Joonis: Septik 5000 L