Imbväljaku rajamine

Millal otsustada imbtunnelite ja millal imbtorude kasuks?

Omades pikaajalist kogemust imbväljakute rajamisel, oleme täheldanud märkimisväärseid eeliseid imbtunnelitel imbtorude ees. Imbtunneleid võib kasutada nii sadevee, biopuhastitest ja septikutest väljuva vee kui ka hallvee immutamiseks pinnasesse. Toome välja mõned olulisemad imbtunnelite eelised:

  • Üks imbtunneli moodul(300l) asendab mahutavuselt 36m imbtoru- seega tunduvalt kompaktsem ning võimaldab kokku hoida kaevetöödelt ja filtratsiooni materjalidelt.
  • Sobib ideaalselt kitsastesse tingimustesse. Keskmise majapidamise imbtunnelid võib ära paigutada 12m2 maa-alale, seevastu imbtorud võtavad enda alla maad vähemalt 24m2.
  • Imbtunnelitel on pikem tööiga, kui seda on imbtorudel. Imbtorude probleemideta toimimine jääb keskmiselt 10-15a vahele. Selle aja peale imbtorud kipuvad ummistuma ja ei lase enam piisaval hulgal vedelikku läbi voolata pinnasesse. Lahenduseks on läbipesu, mille abil saab veel mõne aasta tööiga juurde või imbtorustiku väljavahetamine. Imbtunnel seevastu on oma ehituselt “mahukam” ja avatud põhi tagab probleemideta immutamise aastakümneteks hooldevabalt.

Millal siiski kasutada immutamiseks imbtorusid?

  • Kui pinnase veetase on kõrge. Kuna imbtunneli paigaldussügavus on imbtorudest mõnevõrra sügavam, siis alati ei ole võimalik paigaldada imbtunneleid tagamaks nõutud 1,2m kuiva pinnast (aastaringselt)imbsüsteemi all. Imbtorud võimaldavad immutada kõrgemal pinnasekihis.
  • Kui pinnaseks on savi, siis imbtorudega on tihtipeale võimalik immutada savikihist kõrgemal pinnasekihis ja siis on vaja immutamiseks kasutada suuremat maa-ala. Savipinnas ei võta vett vastu.