Strong mahutid PE

ID1000 – 2400 mm. STRONG mahutieid kasutatakse reovee, sademevee, tuletõrjevee ja tarbevee kogumiseks.

Küsi pakkumist

ID1000 mahuti

ID1000 mahutid sobivad hästi eramu reovee ja sademevee kogumiseks, samuti joogi- ja tuletõrjevee varude hoiustamiseks.

Läbimõõduga ID1000 mm on saadaval mahutavusega 1 – 10 m. Valida saab sobiva läbimõõduga teenindusava ja vajaliku luugilahenduse. Mahutid on valmistatud tugevast PE topeltseinaga spiraaltorust (ringjäikusega vähemalt 2 kN/m2) ja otspinnad on sfäärilise kujuga, mis tagavad vastupidavuse nii paigaldusel kui ka ekspluatatsioonis tekkida võivatele mehaanilistele vigastustele.

Mahutite joonise ja võimalikud valikud teenindusavale ning luugile leiate klikates paremal ülaservas olevale “Joonis.pdf” lingile.

Joonis: ID1000 mahuti


ID1600 mahuti

ID1600 mahutid sobivad hästi reovee, sademevee, joogivee ja tuletõrjevee kogumiseks.

Läbimõõduga ID1600 mm on saadaval mahutavusega 10 – 25 m3. Valida saab sobiva läbimõõduga teenindusava ja vajaliku luugilahenduse. Mahutid on valmistatud tugevast PE topeltseinaga spiraaltorust (ringjäikusega vähemalt 2 kN/m2) ja otspinnad on sfäärilise kujuga, mis tagavad vastupidavuse nii paigaldusel kui ka ekspluatatsioonis tekkida võivatele mehaanilistele vigastustele.

Mahutite joonise ja võimalikud valikud teenindusavale ning luugile leiate klikates paremal ülaservas olevale “Joonis.pdf” lingile.

Joonis: ID1600 mahuti


ID2400 mahuti

ID2400 mahutid sobivad hästi reovee, sademevee, joogivee ja tuletõrjevee kogumiseks.

Läbimõõduga ID2400 mm on saadaval mahutavusega 25 – 60 m3. Valida saab sobiva läbimõõduga teenindusava ja vajaliku luugilahenduse. Mahutid on valmistatud tugevast PE topeltseinaga spiraaltorust (ringjäikusega vähemalt 2 kN/m2) ja otspinnad on sfäärilise kujuga, mis tagavad vastupidavuse nii paigaldusel kui ka ekspluatatsioonis tekkida võivatele mehaanilistele vigastustele.

Mahutite joonise ja võimalikud valikud teenindusavale ning luugile leiate klikates paremal ülaservas olevale “Joonis.pdf” lingile.

Joonis: ID2400 mahuti


Alarmseade Tank-Check TC-412

Mahutitele ja väikepumplatele pakume juhtmevaba alarmseadet, Tank Check TC-412.

Juhtmevaba nivooandur Tank-Check TC-412 koosneb kahest osast:

1. Saatjast, mis paigaldatakse mahuti või pumpla teenindusava siseküljele ja mille küljes olev nivooandur jälgib veetaset mahutis.

2. Juhtpaneelist, mis paigaldatakse hoonesse sobivale kohale.

Nivooandur reguleeritakse sobivale kõrgusele, kontrollib mahuti või pumpla täituvuse taset ja edastab andmed saatja abil juhtpaneelile. Kui veetase mahutis või pumplas ei ole jõudnud nivooanduri reguleeritud kõrguseni, siis põleb juhtpaneelis roheline „OK“ signaallamp. Kui veetase jõuab andurini, siis rakendub täitumise alarm „FULL“ – juhtpaneeli punane signaallamp hakkab vilkuma ning annab helisignaali.

Mahuti tühjendamise käigus tuleb kontrollida ka nivooandurit ja vajadusel eemaldada selle küljest hõljum, mis võib anduri tööd häirida.