Mis on mõisted reovesi ja heitvesi?

Reovesi – on üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi. Nt. wc vesi.

Heitvesi ehk hall vesi- on suublasse juhitav kasutusel olnud vesi. Nt. dushivesi, köögikraanikausi vesi jne.

Suubla on veekogu (nt kraav, oja, jõgi, järv) või maapõueosa, millesse juhitakse heitvesi

Septikud, mis sobivad reovee käitlemiseks

Biofiltriga septik GRAF
Septik Carat S
Klaasplastist septik PLASTEKOR

Septikute kohta leiab täpsemat infot lehelt Septikud.

Biopuhastid – revoee puhastamiseks

Biopuhasti BioC6
Biopuhasti One2clean
Biopuhasti GRAF Klaro

Biopuhastite kohta leiab täpsemat infot lehelt Biopuhastid.

Mis on mõisted reovesi ja heitvesi?