Leia meid Facebookist

Blogi

Mis on biopuhasti ehk omapuhasti?

Mis on biopuhasti ehk omapuhasti?

Biopuhastit peetakse tänapäeval kaasaegseimaks ja keskkonnasõbralikumaks reovee käitlemise lahenduseks. Biopuhasteid saab kasutada ka nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades. Biopuhastis reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid […]

Loe edasi

Imbväljaku rajamine

Millal otsustada imbtunnelite ja millal imbtorude kasuks? Omades pikaajalist kogemust imbväljakute rajamisel, oleme täheldanud märkimisväärseid eeliseid imbtunnelitel imbtorude ees. Imbtunneleid võib kasutada nii sadevee, biopuhastitest ja septikutest väljuva vee kui […]

Loe edasi

Septikud, kuhu sobib septik paigaldada?

Septikuid koos erinevate imb –ja filtersüsteemidega on hea kasutada aladel kus põhjavesi on kaitstud ja põhjaveetase ei tõuse imb-või filtersüsteemile kriitiliselt lähedale. Kuhu ei tohi septikut paigaldada? Septikut ei tohi […]

Loe edasi

Kogumismahuti

Kogumismahuti

Lihtne viis on kogu majapidamise reovesi koguda kinnisesse mahutisse. Teatud piirkondades on see ainuke võimalus reovee käitlemiseks. Mahutit peab regulaarselt tühjendama paakautoga. Seda teenust pakuvad spetsiaalsed ettevõtted. Mahuti suuruse valikul […]

Loe edasi

Soovin rajada kanalisatsiooni hajaasustusalale – millest alustada ja mida peaksin arvestama?

Soovin rajada kanalisatsiooni hajaasustusalale – millest alustada ja mida peaksin arvestama?

Kõigepealt tuleks kohalikust omavalitsusest küsida projekteerimistingimused vastavalt Teie kinnistuga kooskõlas olevale lahendusele. Reeglina on lahendused, mille vahel valida kolm… kas kinnine kogumismahuti, septik või biopuhasti ehk omapuhasti. Üldjuhul kogumismahutit võib […]

Loe edasi

Millal on tegu hajaasustusega ja millal tiheasustusega?

Millal on tegu hajaasustusega ja millal tiheasustusega?

Hajaasustusala on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel. Hajaasustusala vastand on tiheasustusala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteise lähedal. Tiheasustusalad on peamiselt linnad, alevid ja alevikud, […]

Loe edasi

Mis on mõisted reovesi ja heitvesi?

Mis on mõisted reovesi ja heitvesi?

Reovesi – on üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi. Nt. wc vesi. Heitvesi ehk hall vesi- on suublasse juhitav kasutusel olnud vesi. Nt. dushivesi, köögikraanikausi vesi […]

Loe edasi
w3b.ee